Skip to content

Danh sách sinh viên đăng ký học bổng UIT Anti-Covid-19 (Đợt 8)

Chào các bạn,
Phòng Công tác Sinh viên công bố danh sách sinh viên đăng ký học bổng UIT Anti-Covid-19 Đợt 8 năm 2021.
Phòng Công tác Sinh viên sẽ kiểm tra hồ sơ và trình Hội đồng học bổng UIT Anti-Covid-19 xem xét. Trong trường hợp cần thông tin, làm rõ các đối tượng sẽ tiến hành tổ chức phỏng vấn.
Sinh viên chú ý kiểm tra email và các kênh thông tin của Trường để nhận thông báo phỏng vấn (nếu có) và các thông tin khác.

DANH SÁCH SINH VIÊN
ĐĂNG KÝ HỌC BỔNG ANTI-COVID-19 ĐỢT 8
           
STT MSSV Họ và Tên Lớp Khoa Ghi chú
1 165218x0 Nguyễn Lê Duy Tấn MMTT0001 MMT&TT Trễ tiến độ
2 185203x2 Trần Quốc Phong HTTT2018 HTTT  
3 185205x7 Hà Như Chiến KHDL2018 KH&KTTT  
4 185205x7 Huỳnh Long Thành Đạt HTTT2018 HTTT  
5 185206x0 Nguyễn Thanh Điền KHCL2018.1 KHMT  
6 185206x9 Nguyễn Văn Dũng ATCL2018.1 MMT&TT HB Nam Long
7 185206x0 Triệu Thị Thùy Dung TMĐT2018 HTTT  
8 185206x2 Trần Huỳnh Cẩm Duyên TMĐT2018 HTTT  
9 185207x1 Đinh Xuân Hùng CTTT2018 HTTT  
10 185208x6 Võ Thị Thu Hương TMĐT2018 HTTT HB Nam Long
11 185208x3 Nguyễn Thị Thu Huyền TMĐT2018 HTTT  
12 185211x6 Nguyễn Huỳnh Trọng Nghĩa ATCL2018.2 MMT&TT  
13 185212x2 Lê Thị Phượng Nhi HTTT2018 HTTT  
14 185212x1 Nguyễn Văn Phát TMĐT2018 HTTT  
15 185212x2 Lê Ngọc Thái Phương CTTT2018 HTTT  
16 185213x0 Nguyễn Kim Quốc KTMT2018 KTMT  
17 185213x9 Lê Minh Tài CNCL2018.2 KH&KTTT  
18 185214x0 Trần Đức Thịnh CTTT2018 HTTT  
19 185214x2 Võ Hoàng Thông KHDL2018 KH&KTTT  
20 185215x4 Nguyễn Thị Trang MMCL2018.2 MMT&TT  
21 185215x6 Nguyễn Thanh Gia Truyền ATTN2018 MMT&TT  
22 185216x4 Nguyễn Thanh Vân HTTT2018 HTTT  
23 195201x2 Phạm Minh Khang KHDL2019 KH&KTTT  
24 195204x1 Lê Thị Thúy Diễm CNCL2019.1 KH&KTTT  
25 195208x5 Nguyễn Lưu Phong CNCL2019.1 KH&KTTT  
26 195209x6 Nguyễn Quốc Thái CNCL2019.1 KH&KTTT  
27 195209x2 Lý Trần Thanh Thảo HTTT2019 HTTT  
28 195211x7 Lê Thị Xuân An TMCL2019.1 HTTT  
29 195211x4 Nguyễn Thị Trường An ATCL2019.1 MMT&TT  
30 195212x7 Nguyễn Hoàng Thế Bảo HTCL2019.1 HTTT  
31 195212x1 Trịnh Trương Quốc Bảo TMCL2019.1 HTTT  
32 195213x9 Phạm Quốc Đạt KHCL2019.1 KHMT  
33 195214x5 Trương Thị Thùy Dương CNCL2019.2 KH&KTTT  
34 195214x1 Hồ Hắc Hải CNCL2019.2 KH&KTTT  
35 195215x5 Nguyễn Thị Viết Hương TMCL2019.1 HTTT  
36 195216x4 Nguyễn Hữu Huyến ATCL2019.2 MMT&TT  
37 195217x1 Nguyễn Đại Kỳ KHMT2019 KHMT  
38 195217x3 Nguyễn Thanh Lộc CTTT2019.1 HTTT  
39 195218x0 Trần Thành Luân KHDL2019 KH&KTTT  
40 195218x6 Đỗ Văn Nam KHDL2019 KH&KTTT  
41 195218x0 Nguyễn Đỗ Trung Nam TMCL2019.1 HTTT  
42 195218x9 Trần Dương Thùy Ngân TMCL2019.2 HTTT  
43 195219x7 Nguyễn Ngọc Thái Nguyên KHMT2019 KHMT  
44 195219x9 Nguyễn Đào Trúc Như TMCL2019.2 HTTT  
45 195219x6 Nguyễn Ngọc Châu Pha HTTT2019 HTTT  
46 195220x9 Đào Văn Phú CNCL2019.3 KH&KTTT  
47 195221x7 Cát Văn Tài KHCL2019.3 KHMT  
48 195221x0 Nguyễn Quang Thái TMCL2019.2 HTTT  
49 195222x8 Nguyễn Lê Thanh CNCL2019.3 KH&KTTT  
50 195223x9 Hồ Thu Trang CTTT2019.2 HTTT  
51 195223x5 Trương Đình Đức Trí KHCL2019.3 KHMT  
52 195224x8 Trần Văn Truyền KHCL2019.1 KHMT  
53 195225x7 Trần Quang Vũ MTCL2019.3 KTMT  
54 195225x5 Ngô Tường Vy HTTT2019 HTTT  
55 205202x1 Lê Thị Thanh Hương ATTN2020 MMT&TT  
56 205202x4 Trần Đình Khôi KTPM2020 CNPM  
57 205203x2 Bùi Nguyễn Anh Trung KHNT2020 KHMT  
58 205206x6 Trần Ngọc Thiên Kim HTCL2020 HTTT  
59 205207x2 Nguyễn Đình Đức Thịnh KTPM2020 CNPM  
60 205209x0 Nguyễn Ngọc Mai Khanh CNCL2020.1 KH&KTTT  
61 205209x9 Nguyễn Văn Khôi KTPM2020 CNPM  
62 205211x3 Đỗ Thành Đạt KTPM2020 CNPM  
63 205212x1 Phạm Thị Thùy Dương CTTT2020 HTTT  
64 205212x5 Trần Ánh Dương KTMT2020 KTMT HB Anti-Covid Đợt 6
65 205212x0 Trần Quốc Duy PMCL2020.2 CNPM HB Nam Long
66 205214x3 Nguyễn Ngọc Huyền CTTT2020 HTTT  
67 205214x5 Nguyễn Phi Hùng CTTT2020 HTTT HB Nam Long
68 205214x8 Võ Hoàng Khanh ATTT2020 MMT&TT  
69 205215x5 Phạm Văn Mạnh KTMT2020 KTMT  
70 205216x7 Trần Bảo Ngọc MMCL2020 MMT&TT  
71 205217x1 Vương Thị Yến Nhi CTTT2020 HTTT HB Nam Long
72 205217x9 Trần Thanh Phong CNCL2020.2 KH&KTTT  
73 205217x6 Trần Minh Quân MMCL2020 MMT&TT  
74 205218x1 Trương Văn Rồng ATCL2020 MMT&TT  
75 205219x6 Lý Phúc Thành MMCL2020 MMT&TT  
76 205219x7 Nguyễn Thị Thanh Thảo MMCL2020 MMT&TT  
77 205221x4 Nguyễn Anh Tuấn KHCL2020.2 KHMT  
78 205221x5 Nguyễn Thị Cẩm Vân HTCL2020 HTTT  
79 205221x8 Lê Vinh HTCL2020 HTTT  
80 215214x6 Đặng Minh Thành MTCL2021 KTMT  
81 215224x5 Hà Lê Phú MMTT2021 MMT&TT  
82 215228x4 Nguyễn Bích Phượng CNCL2021.2 KH&KTTT  
           
  Danh sách gồm 82 sinh viên