Skip to content

Danh sách sinh viên nhận học bổng UIT Global tháng 08/2023

Phòng CTSV thông báo kết quả xét học bổng UIT Global tháng 08 năm 2023

Danh sách báo gồm các sinh viên có chứng chỉ được xác nhận từ 01/08/2023-31/08/2023

Sinh viên lưu ý kiểm tra và phản hồi sai sót và cập nhật tài khoản đến 20/08/2023

Phòng CTSV sẽ kiểm tra việc tham gia BHYT và cập nhật lại danh sách chính thức. Sinh viên không tham gia BHYT sẽ không được xét Học bổng

Lưu ý:

Sau ngày 10/08/2023 khóa 2019 sẽ không còn được xét học bổng UIT Global nữa ( Trừ CTTT2019).

Sinh viên chương trình liên kết không thuộc diện nhận học bổng này.

Sinh viên chú ý cập nhật Tài khoản ngân hàng trong lý lịch sinh viên để được nhận học bổng

+ Tài khoản phải đúng tên sinh viên và còn đang hoạt động, không bị khóa.

+ Không sử dụng tài khoản định danh trường cấp ( tài khoản này chỉ dùng thu học phí)

+ Sinh viên không cập nhật tài khoản đúng hạn xem như từ chối nhận học bổng.​

Danh sách chi tiết xem tại: https://forum.uit.edu.vn/node/565675

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin