Skip to content

DANH SÁCH THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH LẦN 7

Trung tâm Ngoại ngữ trường Đại học Công nghệ Thông tin gửi đến các bạn sinh viên danh sách thi đánh giá năng lực tiếng anh lần thứ 7. Đây là hoạt động giúp các bạn sinh viên đánh giá được năng lực tiếng anh của mình, từ đó cố gắng, nỗ lực hơn. 

Trung tâm đã gửi email đến từng bạn sinh viên, các bạn kiểm tra email sinh viên của mình nhé.

Link danh sách: https://docs.google.com/.../1S7NFSwCAuX.../edit...

Cuộc thi sẽ bắt đầu ngày 17/4/2021.

Thông tin chi tiết:https://www.facebook.com/ttnnuit/

 

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin