Skip to content

DEBUG YOURSELF -  PROBLEM 3 - TOEIC KỶ, KHÔNG IELTS (10 DYcoins)

Debug Yourself là chuỗi các hoạt động online gồm những thử thách nho nhỏ giúp các bạn sinh viên "lập trình lại bản thân", "diệt bug" để trở thành một phiên bản của chính mình tốt hơn do khoa Khoa học Máy tính và Đội Công tác Xã hội UIT phối hợp tổ chức. 

Thử thách thứ ba đã lộ diện với chủ đề Toeic kỉ, không Ielts. Nhiệm vụ này, các bạn sinh viên phải hoàn thành một bài kiểm tra tiếng Anh ngắn mà nhà DY đưa ra và gửi hình ảnh kết quả bài kiểm tra về Link minh chứng. Bài kiểm tra hôm nay gồm 2 kỹ năng Listening và Reading.

Link bài test: http://bit.ly/3eq84YH

Link minh chứng : https://forms.gle/VTkUu5LYXxBpzrqp7

Thời gian đóng link minh chứng: 16/3/2021

Thông tin chi tiết: https://www.facebook.com/ctxh.uit/

 

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin