Skip to content
Chúc mừng nhóm SV ATTT đã đạt giải nhất trong lĩnh vực CNTT “Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học EUREKA lần thứ 22"

ĐHQG-HCM Tiếp tục tăng cường phòng, chống dịch COVID-19

Công văn số 1407/ĐHQG-VP về việc tiếp tục tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 của ĐHQG-HCM có một số điểm lưu ý sau:

1. Tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trong công tác phòng chống dịch COVID-19; khẩn trương rà soát, có phương án, kế hoạch phòng, chống dịch tại đơn vị mình, đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch trong tình hình mới. 

2. Tuyên truyền, đề nghị cán bộ, viên chức, giảng viên, người lao động, học viên, sinh viên, học sinh của đơn vị tuân thủ nghiêm việc đeo khẩu trang nơi công cộng, thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

3. Tạm dừng tổ chức các sự kiện có tập trung đông người như hội nghị, hội thảo chưa cần thiết; khuyến khích họp, hội nghị trực tuyến; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để trao đổi, làm việc, giảng dạy trực tuyến. 

4. Đối với trường hợp hội nghị, hội thảo phải tổ chức trực tiếp, có số lượng khách mời trên 30 và đến từ nhiều địa phương khác nhau, đề nghị đơn vị báo cáo ĐHQG-HCM và áp dụng biện pháp phòng, chống dịch theo quy định của ngành y tế. 

5. Tổ chức đo thân nhiệt và yêu cầu đeo khẩu trang ngay tại cửa ra vào đối với tất cả các cá nhân đến trụ sở làm việc, học tập và liên hệ công tác. 

Chi tiết trong file đính kèm. 

 

Tập tin đính kèm: