Skip to content

[Điểm tin Đại hội - Phiên thứ nhất] Chào mừng Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2024

Vào lúc 07 giờ 00, ngày 15 tháng 8 năm 2022, tại hội trường E, Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM lần thứ VII, nhiệm kì 2022-2024 đã chính thức diễn ra.

Để đi sâu vào trọng tâm của phiên làm việc thứ nhất là bầu ra BCH Đoàn trường khóa mới và Đoàn Đại biểu tham dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh, Đại hội đã bầu ra các đại biểu phụ trách và hỗ trợ điều hành Đại hội nhằm giúp cho quá trình làm việc được diễn ra đúng tiến độ và hiệu quả.

Đoàn chủ tịch : gồm 5 đồng chí

1.  Đ/c Nguyễn Thành Hiệp - Bí thư Đoàn Trường khóa VI.

2. Đ/c Nguyễn Nhật Bằng - Phó Bí thư, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đoàn Trường khóa VI.

3. Đ/c Đinh Thanh Toàn - Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Trường khóa VI, Chủ tịch Hội Sinh viên Trường.

4. Đ/c Lý Trần Thanh Thảo - Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Trường khóa VI, Bí thư Đoàn khoa Hệ thống Thông tin

5. Đ/c Đinh Văn Nguyên - Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Trường khóa VI, Bí thư Đoàn Khoa Khoa học và Kỹ thuật Thông tin.

Đoàn thư ký: gồm 2 đồng chí

1. Đ/c Dương Trần Trà My - Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Trường khóa VI, Phó thư Đoàn Khoa Mạng Máy tính và Truyền Thông.

2. Đ/c Lê Hải Phong – Phó Chủ tịch Hội Sinh viên trường

Kế tiếp, đồng chí Nguyễn Thành Hiệp đã thay mặt cho Đoàn Chủ tịch đọc diễn văn khai mạc Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Công nghệ thông tin lần thứ VII nhiệm kỳ 2022 - 2024.

Cũng tại phiên làm việc này, các Đoàn Đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến về dự thảo Văn kiện; đồng thời, tiến hành thông qua đề án nhân sự cho BCH Đoàn trường khóa mới. 

Song đó, Ban chấp hành Đoàn trường khóa VI, nhiệm kỳ 2019 - 2022 đã tuyên bố từ nhiệm. Chúc cho các đồng chí Ban chấp hành Đoàn trường khóa VI thật nhiều sức khỏe, thành công và vững tiến trong cuộc sống cũng như trong sự nghiệp.

Thông tin chi tiết: https://www.facebook.com/tuoitre.uit/posts/pfbid0GDXUFgcLbuTHkzuCzgCDxaZyh7SSrtcGgmV69FnxKTuV6PCMXBxGeerd2rnJWbesl

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin