Skip to content

FreeComputerBooks

FreeComputerBooks là một cơ sở dữ liệu về khoa học máy tính, lập trình, toán học, kỹ thuật, cung cấp hàng triệu Ebook, tạp chí, ghi chú bài giảng, hướng dẫn trực tuyến,… bằng cách liên kết đến các website chứa tài liệu trên toàn thế giới. Vì vậy, mọi thứ trong cơ sở dữ liệu này đều miễn phí 100%.

- Link truy cập CSDL: https://freecomputerbooks.com/

- Hướng dẫn sử dụng:

+ Bước 1: Click chuột vào từng chủ đề để tìm kiếm tài liệu

+ Bước 2: Click chọn link để đọc trực tuyến hoặc download tài liệu ở mục Read and Download Links

Thông tin chi tiết: https://www.facebook.com/lib.uit.vn/

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin