Skip to content

Gặp mặt đầu khóa khoa Khoa học Máy tính

Gặp mặt đầu khóa là hoạt động thường niên của khoa Khoa học Máy tính trường Đại học Công nghệ Thông tin dành cho tân sinh viên. Buổi gặp mặt nhằm mục đích giúp tân sinh viên giải đáp các thắc mắc về ngành học, tìm hiểu các hoạt động trong năm của khoa, hay những câu hỏi thú vị về giảng đường. Đây cũng là cơ hội để gắn kết các khóa lại với nhau, tạo dựng các mối quan hệ.

Buổi gặp mặt sẽ được tổ chức tại hội trường E trường Đại học Công nghệ Thông tin vào lúc 10g00 ngày 10/11/2020.

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin