Skip to content

Gia hạn thời gian nộp hồ sơ đăng ký chương trình tài năng năm 2021 và tuyển sinh viên dự bị

Dựa trên nguyện vọng của nhiều bạn sinh viên, BGH quyết định mở rộng thời gian nộp hồ sơ xét tuyển, đồng thời tuyển thêm sinh viên dự bị cho lớp tài năng, cụ thể như sau: 

- Thời gian nộp hồ sơ được gia hạn thêm đến ngày: 25/10/2021 (Thứ 2)

- Điều kiện về mức điểm tối thiểu nộp hồ sơ xét tuyển SV dự bị:

 + Ngành An toàn Thông tin :

     => mức điểm dựa trên kết quả ĐGNL: 890

     => mức điểm dựa trên kết quả thi THPT (tổ hợp A00, A01, D01, D07): 27,05

  + Ngành Khoa học Máy tính:

     => mức điểm dựa trên kết quả ĐGNL: 920

     => mức điểm dựa trên kết quả thi THPT (tổ hợp A00, A01, D01, D07):  27,3

- Sinh viên dự bị lớp tài năng có các quyền lợi về điều kiện học tập như sinh viên chính thức NHƯNG không nhận học bổng Tài năng trong học kỳ còn là sinh viên dự bị.

- Sinh viên dự bị sẽ được xét chuyển chính thức sau mỗi học kỳ chính nếu đạt điều kiện: Điểm trung bình tích lũy >= 7.5 và có số tín chỉ tích lũy theo tiến độ Chương trình đào tạo đạt trên 90%

- Thông tin chi tiết sinh viên có thể tham khảo tại Quy chế đào tạo CTTN, có tại: https://oep.uit.edu.vn/sites/oep/files/uploads/files/201904/211-qd-dhcnt...

Link nộp hồ sơ: https://forms.gle/zMdZQaxi96wWUvmE7

Thông báo tuyển sinh viên chính thức + hồ sơ cần chuẩn bị (cho cả SV chính thức và dự bị) có tại: https://oep.uit.edu.vn/vi/tb-tuyen-sinh-chuong-trinh-tai-nang-nam-2021

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin