Skip to content

Giấy mời tham gia viết tham luận Diễn đàn khoa học thường niên năm 2021

Phòng Đào tạo Sau Đại học và Khoa học Công nghệ kính mời Quý Thầy/Cô tham gia viết bài theo giấy mời tham gia viết tham luận Diễn đàn khoa học thường niên năm 2021.

Trong năm 2021, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam chủ trương thực hiện triển khai 2 diễn đàn bao gồm:

  • Diễn đàn 1: “Đại dịch Covid-19 và chuyển đổi số ở Việt Nam
  • Diễn đàn 2: Cuộc chạy đua Vaccine Covid-19 và cạnh tranh ảnh hưởng giữa các Quốc gia”.

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm: PDF icon 1672-gm-khxh-27-09-2021-scan.pdf 

Hạn chót: 29/10/2021

Mọi thông tin chi tiết xem tại: https://bom.to/FCRmI5

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin