Skip to content

HACK THE BOX - LÀM THẾ NÀO ĐỂ NHẬN CODE MỜI

Phòng thí nghiệm An toàn Thông tin trường Đại học Công nghệ Thông tin kỳ này sẽ đưa đến cho các bạn sinh viên những kiến thức về “Hack the box” và làm thế nào để nhận code mời. 

Hack The Box là một nền tảng trực tuyến cho phép bạn kiểm tra và nâng cao kỹ năng của bạn trong Kiểm tra Penetration và An ninh mạng. Nền tảng chứa những thách thức được cập nhật liên tục. Một số thách thức mô phỏng tình huống / kịch bản thế giới thực, trong khi những thách thức khác giống CTF hơn. Không cần phải nói, Hack hộp quá nhanh nếu bạn muốn nâng cấp kỹ năng an ninh mạng của mình; đặc biệt là người mới bắt đầu.

Làm thế nào để bạn tham gia Hack the box? Xem thêm:https://cnsc.uit.edu.vn/.../hack-the-box-how-to-get.../

Thông tin chi tiết: https://www.facebook.com/inseclab/

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin