Skip to content

Hỗ trợ hơn 600 sinh viên gia hạn học phí cho sinh viên

Mỗi học kì, nhu cầu gia hạn học phí của sinh viên UIT đều có và để hỗ trợ tốt nhất cho sinh viên dù khó khăn vẫn có thể hoàn thành những ước mơ của mình. Trường Đại học Công nghệ Thông tin đã cho phép sinh viên được làm đơn gia hạn học phí theo quy định Trường đã ban hành. Mục đích giúp sinh viên yên tâm trong học tập và thi cử, đảm bảo cho sinh viên có thể hoàn thành chương trình học mà không bị gián đoạn bởi khó khăn về tài chính. 

Trong học kì 2 năm học 2019 - 2020, do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 gây khó khăn về kinh tế cho gia đình các bạn sinh viên nên số lượng gia hạn học phí tăng vượt bậc từ con số chưa đến 200 sinh viên/học kì lên hơn 600 sinh viên trong học kỳ 2 này. Vẫn mong muốn hỗ trợ và giúp đỡ sinh viên, đồng hành cùng sinh viên vượt qua khó khăn, trường ĐH Công nghệ Thông tin đã tiếp nhận tất cả các đơn xin gia hạn học phí của sinh viên, hỗ trợ nhận online khi đang trong hoàn cảnh cả nước cách ly xã hội và hoàn thành các bước hồ sơ sau khi quay trở lại học tập. 

Hoàn tất quá trình xem xét, Trường Đại học Công nghệ Thông tin công bố có 610 sinh viên được gia hạn học phí trong học kì 2 năm học 2019 - 2020. Thời gian gia hạn học phí căn cứ vào thời gian sinh viên đăng ký trong đơn xin gia hạn. 

Danh sách sinh viên xin gia hạn học phí