Skip to content

Học bổng chính phủ Anh - Chevening 2023/2024

Chevening còn 6 tuần nữa sẽ đến deadline. Nếu đã từng search tìm hiểu về học bổng, các bạn chắc không còn xa lạ gì với Chevening. Đây là học bổng toàn phần dành cho bậc học Thạc sỹ của Chính phủ Anh. Những ứng viên của học bổng này có tố chất và tiềm năng lãnh đạo, có nhiệt huyết mang lại những sự thay đổi tích cực cho xã hội.

- Được tài trợ toàn bộ học phí và những chi phí khác để theo học khoá Thạc sĩ tại bất kỳ trường đại học nào ở Anh

- Không hạn chế về ngành nghề lựa chọn.

- Thời gian theo học bậc Thạc sĩ: 1 năm

- Link học bổng: https://www.chevening.org/scholarship/vietnam/

Nguồn: UK in Vietnam

Thông tin chi tiết:https://www.facebook.com/hcmuit.oep/posts/pfbid02TDLFFevbMGronifZTLhVwp4DcTh8iGmujbQ5TqgtDpvgRqRG1EhJcRqwRaawxhUKl

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin