Skip to content

Học bổng dành cho thủ khoa đầu vào tại Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh năm học 2021 - 2022

Nhằm tiếp tục triển khai chương trình học bổng thủ khoa đầu vào cho sinh viên tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh theo kế hoạch hoạt động hàng năm của quỹ phát triển Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Quỹ phát triển thông báo chương trình Học bổng dành cho thủ khoa đầu vào tại Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh năm học 2021 - 2022 như sau:

1. Đối tượng

  • 1 thủ khoa kỳ thi trung học phổ thông quốc gia;
  • 1 thủ khoa kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức
  •  Nếu có nhiều sinh viên đồng thủ khoa tại đơn vị thì xét điểm trung bình của 3 năm học trung học phổ thông

2. Giá trị học bổng: giá trị học bổng thì thuộc vào số 5 năm tế sinh viên Theo học tại đại học từng trường mỗi năm học tương đương 7.000.000 đồng. Sinh viên sẽ nhận học bổng hàng năm cho đến khi hết tổng giá trị học bổng.

3.  Điều kiện nhận học bổng:

3.1  Đối với thủ khoa năm 2021 - 2022:

  • Công văn giới thiệu ứng viên của đơn vị đào tạo;
  • Áo sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương
  • Chứng minh nhân dân bản photo không cần công chứng
  • Ảnh giấy báo điểm và giấy trúng tuyển thi tuyển sinh đại học năm 2021- 2022 bản photo không cần công chứng
  • Ảnh căn cứ vào hồ sơ của ứng viên quỹ phát triển thẩm định và xét chọn sinh viên được nhận học bổng dành cho thủ khoa kỳ thi tuyển sinh đại học hàng năm tại Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh năm học 2021-2022
  • Điều kiện để duy trì học bổng hàng năm là sinh viên phải đặc điểm trung bình năm học từ 8 chấm trở lên hạt đặt tốt 20% của lớp và có điểm rèn luyện loại tốt

3.2  Đối sinh đối với sinh viên thủ khoa các năm học trước

  • Điều kiện tiếp tục nhận học bổng là sinh viên phải đạt điểm trung bình năm học từ 8.5 trở lên hoạt động tốt 20% của lớp có điểm rèn luyện là tốt.  Ra trường của kết quả học tập của sinh viên năm học 2020 2021 bằng văn bản có xác nhận về việc đạt hay không đạt so với điều kiện tiếp tục nhập học bổng và gửi về quỹ phát triển. Kết quả học bổng sẽ được quỹ phát triển thông báo đến cơ sở đào tạo có sinh viên được nhận học bổng.

Ban điều hành quỹ phát triển kính đề nghị quý trường qua thông báo về chương trình học bổng gửi hồ sơ theo yêu cầu nói trên về quỹ phát triển chậm nhất 7 ngày trước khi nhà trường tổ chức lễ khai giảng đồng thời hỗ trợ việc mời tiếp đón nhà tài trợ và tổ chức cho học bổng cho sinh viên vào ngày khai giảng của trường cũng như các công tác khác liên quan đến chương trình.

Mọi thông tin chi tiết xem tại: https://forum.uit.edu.vn/node/551869

 

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin