Skip to content

Học bổng khuyến khích học tập 2021 cho học viên cao học

Phòng Đào tạo Sau đại học và Khoa học Công nghệ vừa thông báo đến các học viên cao học về học bổng khuyến khích học tập. Học bổng này được trao tặng nhằm mục đích khuyến khích những học viên có thành tích học tập tốt trong năm học 2020-2021.

Theo đó, nhà trường sẽ trao tặng 9 suất học bổng cho khóa 2019, mỗi khoa xét tối đa 3 suất. Học viên phải thỏa mãn các tiêu chí sau mới được xét học bổng khuyến khích:

  • Hoàn thành nghĩa vụ học phí đúng quy định
  • Không vi phạm từ mức đình chỉ trở lên
  • Điểm trung bình tích lũy đạt 8.0 trở lên, không có môn không đạt
  • Không có nhận học bổng nào khác trong năm

Học viên làm đơn đăng ký xét học bổng từ ngày 11/01/2021  đến ngày  15/01/2021. và gửi về email cuongvtk@uit.edu.vn.

Học viên làm hồ sơ đăng ký xét học bổng theo mẫu đính kèm: 

Tập tindon_hocbong_kkht.docx

Mọi thông tin chi tiết về học bổng xem tại: https://bom.to/IuJAdXK4

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin