Skip to content

Học bổng UIT Anti Covid Đợt 6 - Tháng 7/2021

Chào các bạn!

Để nắm bắt kịp thời tình hình sinh viên đang gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 (từ tháng 4/2021). Phòng CTSV đã có khảo sát sinh viên lần 1 tại https://forum.uit.edu.vn/node/550592.

Do đợt dịch kéo dài nên sẽ có một số sinh viên đang gặp khó khăn. Bạn sinh viên nào đang gặp khó khăn thì có thể làm giúp Phòng CTSV phiếu khảo sát ở link https://forms.gle/wA9r2VcEghYXYczH6 . Phiếu này dành cho các bạn có đề nghị hỗ trợ học bổng từ phía nhà trường. Nếu sinh viên không đề nghị hỗ trợ học bổng thì không cần điền khảo sát này.

Hạn thực hiện khảo sát đến hết ngày 27/7/2021.
Nếu có thắc mắc sinh viên có thể hỏi ở https://forum.uit.edu.vn/node/551310 hoặc email ctsv@uit.edu.vn