Skip to content

Hội nghị Khoa học trẻ và nghiên cứu sinh năm 2021 

Hội nghị Khoa học trẻ và nghiên cứu sinh năm 2021  của Trường Đại học Công nghệ Thông tin được tổ chức nhằm tạo điều kiện cho sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh và cán bộ, giảng viên trẻ báo cáo kết quả nghiên cứu; sớm gắn kết kết quả nghiên cứu với thực tiễn áp dụng khoa học công nghệ. Bên cạnh đó Hội nghị cũng góp phần thúc đẩy phong trào học tập, nghiên cứu khoa học và sáng tạo trong sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh, giảng viên trẻ, qua đó tuyển chọn các công trình xuất sắc tham gia cuộc thi nghiên cứu khoa học sinh viên các cấp. Đặc biệt, Hội nghị Khoa học trẻ và nghiên cứu năm 2021 được tổ chức nhằm kỷ niệm một sự kiện quan trọng chính là Kỷ niệm 15 năm thành lập Trường Đại học Công nghệ Thông tin ĐHQG-HCM.

Sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh và cán bộ, giảng viên trẻ tham gia viết báo cáo xoay quanh các vấn đề như: giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin vào phục vụ cho công tác quản lý, phát triển kinh tế - xã hội, giáo dục - đào tạo, sức khỏe cộng đồng và bảo vệ môi trường.

Sinh viên, học viên giảng viên đăng ký sản phẩm qua link  http://bit.ly/KHT-NCS2021 đến ngày 20/4/2021. Ban tổ chức sẽ xem xét và thông báo chấp nhận sản phẩm trước ngày  04/5/202.  Hội nghị  dự kiến sẽ tổ chức vào ngày 20/5/2021

Mọi thông tin chi tiết về hội nghị xem tại: Website: http://khoahoctre.uit.edu.vn

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin