Skip to content
  • Tiếng Việt
  • English

Hội nghị Khoa học trẻ và Nghiên cứu sinh năm 2023 

Hội nghị đã quay trở lại với những thay đổi đáng kể! Các bạn đã sẵn sàng đồng hành cùng Hội nghị Khoa học trẻ và Nghiên cứu sinh năm 2023 đồng hành chưa nào?

Thông tin bên lề với những bài báo chất lượng như năm 2022, có rất nhiều bạn sinh viên, nghiên cứu viên đã phát triển được những bài báo cho hội nghị trong và ngoài nước. Hội nghị Khoa học trẻ và Nghiên cứu sinh đã CHẮP CÁNH CHO ƯỚC MƠ KHOA HỌC. 

Nộp toàn văn bài báo: 7/9/2023

Thông báo chấp nhận bài báo: 30/9/2023

Tổ chức hội nghị: 03/10/2023

Nộp bài: http://khoahoctre.uit.edu.vn/

Một số thông tin chi tiết về Hội nghị và việc gửi bài tham gia, các bạn có thể tham khảo tại http://khoahoctre.uit.edu.vn/

Thông tin chi tiết: https://www.facebook.com/UIT.Fanpage/posts/pfbid028iQwza4FrD3bauRkBzwXdHLVZgTvZ1N3CVgp4ZJ5mEPpTsPYRr4VGTs3Y1ri1DMxl

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin