Skip to content

Hội nghị Khoa học trẻ và Nghiên cứu sinh năm 2023 | Gia hạn thời gian nộp

Hội nghị đã quay trở lại với những thay đổi đáng kể! Các bạn đã sẵn sàng đồng hành cùng Hội nghị Khoa học trẻ và Nghiên cứu sinh năm 2023 đồng hành chưa nào?

Thông tin bên lề với những bài báo chất lượng như năm 2022, có rất nhiều bạn sinh viên, nghiên cứu viên đã phát triển được những bài báo cho hội nghị trong và ngoài nước. Hội nghị Khoa học trẻ và Nghiên cứu sinh đã CHẮP CÁNH CHO ƯỚC MƠ KHOA HỌC.

Nộp toàn văn bài báo: 20/9/2023

Thông báo chấp nhận bài báo: 30/9/2023

Tổ chức hội nghị: 03/10/2023

Nộp bài: http://khoahoctre.uit.edu.vn/

Thông tin chi tiết: https://www.facebook.com/tuoitre.uit/posts/pfbid0EB9SE5oqR37vnQgPbYnRMY148ruEB7U8x4B7eHeqdhWP7N8i1y4F6VKDsUyycPjFl

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin