Skip to content

HỘI NGHỊ KIỆN TOÀN BCH ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM, NHIỆM KỲ 2019 - 2022

Hội nghị Kiện toàn Đoàn khoa Công nghệ Phần mềm trường Đại học Công nghệ Thông tin đã được tổ chức tại phòng E7.3. Hội nghị  đón chào những thành viên mới tham gia vào BCH 

Chúc mừng các đồng chí đã trở thành thành viên của  BCH Đoàn Khoa nhiệm kỳ 2019 - 2022:

- Đ/c Đào Hữu Duy Quân - Bí thư Đoàn Khoa

- Đ/c Nguyễn Phạm Đức Duy - Phó Bí thư Đoàn Khoa

- Đ/c Lương Kim Phượng - Ủy viên BTV Đoàn Khoa

- Đ/c Bùi Trọng Khánh Duy - Ủy viên BCH Đoàn Khoa

- Đ/c Huỳnh Thị Kim Thảo - Ủy viên BCH Đoàn Khoa

- Đ/c Võ Đức Trung Hiếu - Ủy viên BCH Đoàn Khoa

- Đ/c Nguyễn Huy Hoàng - Ủy viên BCH Đoàn Khoa

- Đ/c Vũ Ngọc Thạch - Ủy viên BCH Đoàn Khoa

- Đ/c Nguyễn Phạm Duy Bằng - Ủy viên BCH Đoàn Khoa

- Đ/c Phạm Hiểu Vy - Ủy viên BCH Đoàn Khoa

- Đ/c Đinh Trần Văn Minh - Ủy viên BCH Đoàn Khoa

- Đ/c Bùi Khắc Lam - Ủy viên BCH Đoàn Khoa

- Đ/c Trần Trí Thức - Ủy viên BCH Đoàn Khoa

- Đ/c Huỳnh Thị Minh Nhực - Ủy viên BCH Đoàn Khoa

Thông tin chi tiết: https://www.facebook.com/CNPM.Fanpage

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin