Skip to content

Hội nghị Quốc tế về Hệ thống Thông tin và Cơ sở Dữ liệu Thông minh (ACIIDS 2011)

110505 IMG 0025Hội nghị Quốc tế về Hệ thống Thông tin và cơ sở dữ liệu thông minh (ACIIDS 2011) lần thứ 3 được các tổ chức quốc tế về CNTT và các trường đại học: Wroclaw University of technology (Poland), Yeungnam University (Korea), Đại học Công nghệ Thông tin (VNUHCM) ... tổ chức và tài trợ. Đây là Hội nghị khoa học quốc tế về nghiên cứu và ứng dụng trong lĩnh vực hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu thông minh.
Hội nghị do GS. TSKH. Nguyễn Ngọc Thành sáng lập và chủ trì. Lần thứ nhất hội nghị được tổ chức tại trường Đại học Quảng Bình, Thành phố Đồng Hới, lần thứ hai tại Đại học Huế. Hội nghị lần thứ 3, được tổ chức vào ngày 20-22 tháng 04 năm 2011 tại thành phố Daegu, Hàn Quốc.
Mục đích của hội nghị là cung cấp một diễn đàn quốc tế trong nghiên cứu khoa học công nghệ và ứng dụng của hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu thông minh, tạo cơ hội tuyệt vời cho các nhà khoa học, các chuyên gia trao đổi thảo luận về phương pháp tiếp cận hiện đại nhằm chia sẽ kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp trong lĩnh vực hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu thông minh và ứng dụng.
Có hơn 200 Đại biểu từ 30 quốc gia tham dự hội nghị, 150 bài báo được tuyển chọn trình bày tại 22 tiểu ban của Hội nghị và đưa vào Kỷ yếu Hội nghị ACIIDS 2011 được xuất bản bởi Springer Verlag trong LNCS/LNAI và được Index bởi DBLP, EI, Thomson ISI.
PGS.TS. Nguyễn Phí Khứ và các báo cáo viên đại diện UIT đã tham gia và đọc thư chúc mừng của GS.TSKH. Hoàng Văn Kiếm tại hội nghị. Trong phát biểu khai mạc Hội nghị GS.TSKH. Nguyễn Ngọc Thành, Chủ tịch Hội nghị ACIIDS 2011 tin rằng với sự phát triển về khoa học công nghệ, nghiên cứu đào tạo, hợp tác quốc tế của trường Đại học công nghệ thông tin trong tương lai (2012) sẽ là đơn vị tổ chức các hội nghị quốc tế ICCCI và ACIIDS do GS phụ trách và đây là cơ hội tốt cho cán bộ, giảng viên và sinh viên trường ta tham dự để chia sẻ học hỏi và trình bày các kết quả nghiên cứu khoa học của mình.
Link tham khảo hội nghị : http://ke.yu.ac.kr/aciids2011/