Skip to content

Hội nghị sơ kết đánh giá giữa kỳ kế hoạch chiến lược Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM giai đoạn 2021-2025

Sáng ngày 2/8/2023, tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin đã diễn ra Hội nghị sơ kết đánh giá giữa kỳ kế hoạch chiến lược Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM giai đoạn 2021-2025 sau 2 năm thực hiện.
 
 
 
Thay mặt Trường Đại học Công nghệ Thông tin PGS.TS Nguyễn Hoàng Tú Anh - Hiệu trưởng Nhà trường đã phát biểu khai mạc hội nghị để nêu rõ bối cảnh, những thuận lợi và thách thức của đất nước, của ĐHQG-HCM và Nhà trường trong thời gian qua. Đối với kế hoạch chiến lược lần này và trong tất cả nhiệm vụ của Nhà trường, PGS.TS Nguyễn Hoàng Tú Anh đã nhấn mạnh tính chất quan trọng của Hội nghị sơ kết lần này, và vai trò dẫn dắt hoàn thành những nhiệm vụ đã đặt ra trong kế hoạch chiến lược.
 
Thông qua báo cáo kết quả sơ kết giữa kỳ kế hoạch chiến lược Trường giai đoạn 2021-2025. Đánh giá được thực hiện theo bảng Kế hoạch hành động đối với 04 nhóm chiến lược chính, bao gồm: Nâng cao chất lượng đào tạo; Phát triển Khoa học Công nghệ; Gia tăng hiệu quả quản trị đại học; Tăng cường nguồn nhân lực và được cụ thể hoá thông qua 21 mục tiêu chính.
Trong hội nghị TS. Nguyễn Lưu Thùy Ngân, Phó Hiệu trưởng đã báo cáo sơ kết, đánh giá giữa kỳ kế hoạch chiến lược Trường giai đoạn 2021-2025.  Trường đã và đang nỗ lực triển khai kế hoạch hành động, đảm bảo tất cả mục tiêu đặt ra của từng nhóm chiến lược đều được đưa vào kế hoạch hoạt động hàng năm của các đơn vị. Về cơ bản, việc triển khai kế hoạch chiến lược đã đạt được nhiều thành quả đáng khích lệ. Trường đã hoàn thành xuất sắc một số chỉ tiêu chính khi mới trong giai đoạn giữa chu kỳ, những chỉ tiêu còn lại cũng đang dần cán đích.
Công tác đào tạo ngày càng khởi sắc, chất lượng tuyển sinh và đào tạo dần nâng cao, tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp đúng hạn tăng theo từng năm và được doanh nghiệp sử dụng lao động đánh giá cao, góp phần nâng cao vị thế của Trường. Công tác sinh viên ngày càng hoàn thiện và có nhiều hoạt động phong phú, đa dạng nhằm hỗ trợ tối đa cho sinh viên. Công tác đảm bảo chất lượng luôn được chú trọng và hoàn thành đúng tiến độ đề ra.
Song song đó, hoạt động khoa học công nghệ tại Trường có những bước tiến đáng kể và ngày càng sôi động với sự gia tăng về chất lượng và số lượng bài báo khoa học thuộc danh mục ISI/Scopus, các đề tài NCKH, chuyển giao công nghệ, sở hữu trí tuệ, đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên. Trường đã định kỳ tổ chức thành công hội thảo quốc tế MAPR thu hút nhiều nhà khoa học uy tín trong và ngoài nước tham dự.
Công tác quản trị đại học đã đi vào ổn định và hoàn thiện về cơ cấu tổ chức, nhiều chính sách, đề án đã được đề xuất và triển khai đem lại hiệu quả cao trong việc quản trị nguồn nhân lực. Trường luôn tích cực đẩy mạnh hoạt động chuyển đổi số, nâng cấp hệ thống thông tin quản trị đại học hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, Trường luôn quyết liệt đẩy mạnh công tác tăng cường nguồn lực. Nhiều chính sách đã được đưa ra nhằm thu hút và giữ chân nguồn nhân lực chất lượng cao, cải thiện đáng kể thu nhập, chăm lo chu đáo cho đời sống, tạo sự yên tâm và hài lòng cho toàn thể viên chức, người lao động. Cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài nguyên phục vụ công tác nghiên cứu và học tập tại Trường được nâng cấp, đáp ứng nhu cầu của viên chức, người lao động và sinh viên.
Hội nghị đã chia thành 04 tổ thảo luận tập trung phân tích bối cảnh, phân tích sâu các nội hàm của Tầm nhìn, Sứ mệnh, mục tiêu chiến lược và các kết quả đạt được sau 2 năm thực hiện chiến lược cũng như đề xuất bổ sung, sửa đổi hay giải pháp thực hiện trong thời gian còn lại của kế hoạch chiến lược. Các nội dung về quản trị đại học, đời sống viên chức và người lao động, chất lượng đào tạo, năng lực công bố quốc tế, hoạt động sinh viên, quốc tế hóa chương trình đào tạo, kiểm định chất lượng...đã được các đại biểu thẳng thắn phân tích và đề xuất các giải pháp. Đồng thời các tổ thảo luận tập trung xem xét kết quả từng nhóm chiến lược, đóng góp các đề xuất mới để đạt được mục tiêu chung đến hết giai đoạn 2021-2025; đề xuất bổ sung, chỉnh sửa các KPI/PI trong nửa giai đoạn còn lại. 
Hội nghị tuy diễn ra trong một thời gian ngắn, nhưng đã huy động được trí tuệ tập thể, vừa đa dạng, vừa sâu sắc của đội ngũ lãnh đạo nhà trường, qua đó phát huy được dân chủ cơ sở đối với những quyết sách quan trọng của nhà trường. 
 
Tháng 12/2021, kế hoạch chiến lược của Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM giai đoạn 2021-2025 đã được chính thức triển khai thực hiện. Trước đó, ngày 7/12, Giám đốc ĐHQG-HCM đã ký quyết định số 1556/QĐ-ĐHQG, phê duyệt kế hoạch chiến lược này.
Chiến lược hoạt động trong giai đoạn 2021-2025 của Trường Đại học Công nghệ Thông tin được xây dựng trong bối cảnh nền giáo dục Việt Nam đang dần chuyển đổi theo hướng đổi mới, sáng tạo, tiên tiến để phù hợp với tình hình mới. Kế hoạch chiến lược giai đoạn 2021-2025 nhằm xây dựng nhà trường thành trường đại học tự chủ, có hệ thống quản trị hiện đại, chất lượng giáo dục và nghiên cứu khoa học theo chuẩn quốc tế. Ngoài ra, chiến lược này cũng sẽ góp phần tối ưu hóa nguồn lực hiện có của nhà trường để thực hiện kế hoạch tự chủ đại học.