Skip to content

Hội nghị tổng kết 5 năm công tác Đảm bảo chất lượng

Ngày 23/6/2020, tại Hội trường E, Trường Đại học Công nghệ Thông tin (ĐH CNTT) tổ chức Hội nghị Tổng kết, đánh giá 5 năm công tác Đảm bảo chất lượng (ĐBCL) giai đoạn 2015-2019. Tham dự hội nghị có TS. Nguyễn Quốc Chính, Giám đốc Trung tâm Khảo thí & Đánh giá chất lượng đào tạo (TTKT&ĐGCLĐT), ĐHQG-HCM. Ban Giám hiệu Nhà trường, cùng hơn 100 quý cán bộ, giảng viên và sinh viên Trường ĐHCNTT cùng tham dự.

TS. Nguyễn Quốc Chính phát biểu khai mạc Hội nghị

TS. Nguyễn Quốc Chính phát biểu khai mạc Hội nghị

Hội nghị nhằm tổng kết, đánh giá hiệu quả công tác ĐBCL mang lại cho sinh viên, giảng viên và các bên liên quan khác trong và ngoài Nhà trường; ghi nhận sự nổ lực, đồng thời tuyên dương, khen thưởng giảng viên được sinh viên đánh giá tốt trong hoạt động giảng dạy và tập thể các Khoa đạt tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cấp chương trình đào tạo (CTĐT) theo AUN-QA.

Giai đoạn 2015-2019 với điểm nhấn là thành quả bước đầu trong hoạt động đánh giá, kiểm định chất lượng (KĐCL) cấp cơ sở giáo dục (CSGD) và chương trình đào tạo (CTĐT), hoạt động khảo sát các bên liên quan được thực hiện thường xuyên, tỷ lệ tham gia của các bên liên quan ngày càng tăng và nhận xét, đánh giá ngày càng tốt. Điều đó thể hiện sự nổ lực không ngừng của tập thể cán bộ, giảng viên Nhà trường.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, PGS.TS. Vũ Đức Lung - Phó Hiệu trưởng nhấn mạnh mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác ĐBCL, đặc biệt là sự hài lòng của các bên liên quan; hoạt động đánh giá, KĐCL nói riêng và ĐBCL nói chung là xu thế tất yếu và là điều kiện bắt buộc để CSGD tồn tại, phát triển và hội nhập quốc tế. Vì thế, trong giai đoạn tới, Nhà trường tiếp tục đẩy mạnh hoạt động ĐBCL cùng với định hướng đa dạng hóa, quốc tế hóa tiêu chuẩn chất lượng, từng bước phát triển văn hóa chất lượng, khẳng định chất lượng của Nhà trường đối với quốc gia, khu vực và quốc tế.

Hội nghị cũng nghe 03 tham luận: tham luận của Phòng Thanh tra – Pháp chế - Đảm bảo chất lượng với chủ đề “Chia sẻ về tổ chức và quản lý dữ liệu mảng ĐTSĐH&KHCN”; tham luận của giảng viên với chủ đề “ Phát huy tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của giảng viên trong trường đại học”; tham luận của sinh viên về “Sự tham gia của sinh viên trong công tác ĐBCL tại Trường ĐH CNTT”.

Trong dịp này, Nhà trường tuyên dương, khen thưởng các Giảng viên điển hình, được đánh giá tốt trong hoạt động giảng dạy và các Khoa có CTĐT đạt tiêu chuẩn đánh giá chất lượng theo AUN-QA.

Kết thúc Hội nghị, PGS.TS. Vũ Đức Lung – Phó hiệu trưởng Nhà trường nhấn mạnh: Bên cạnh những thành quả đạt được trong thời gian qua, Nhà trường vẫn còn một số vấn đề cần cải thiện như hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, công cụ ĐBCL chuyên biệt cần được đầy đủ, hoàn thiện; hoạt động khảo sát các bên liên quan nên thực hiện cả hai hình thức trực tiếp và gián tiếp qua nhiều kênh thông tin để có đầy đủ thông tin một cách khoa học, đủ độ tin cậy và độ giá trị, làm cơ sở cho việc ra quyết định với sự chính xác, kịp thời và phù hợp với tình hình mới.

Một số hình ảnh:

PGS.TS. Vũ Đức Lung phát biểu tại Hội nghị

PGS.TS. Vũ Đức Lung phát biểu tại Hội nghị

TS. Dương Ngọc Hảo trình bày tham luận

TS. Dương Ngọc Hảo trình bày tham luận

Cán bộ viên chức tham dự Hội nghị chụp hình lưu niệm

Cán bộ viên chức tham dự Hội nghị chụp hình lưu niệm

Lãnh đạo, cán bộ viên chức và sinh viên tham dự Hội nghị chụp hình lưu niệm

Lãnh đạo, cán bộ viên chức và sinh viên tham dự Hội nghị chụp hình lưu niệm

Tin: M.H