Skip to content

Hội nghị triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp

Sáng nay ngày 12/01/2021, Đảng Uỷ Trường Đại học Công nghệ Thông tin tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Hội nghị đã triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng Bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng Bộ ĐHQG-HCM lần thứ VI, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Trường ĐH Công nghệ Thông tin lần thứ III, Nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thông tin chi tiết: https://www.facebook.com/UIT.Fanpage

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin