Skip to content

HỘI THẢO HOÀN CHỈNH KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC TRƯỜNG ĐH CNTT GIAI ĐOẠN 2012-2016

htcantho1Trong 2 ngày 12-13/5/2012, tại Tp Cần Thơ, Trường Đại học Công nghệ thông tin đã tổ chức Hội thảo hoàn chỉnh kế hoạch chiến lược Trường giai đoạn 2012 – 2016 và tầm nhìn 2020. Hội thảo đã triệu tập trên 25 đại biểu thuộc Đảng ủy, Ban Giám Hiệu, lãnh đạo các khoa, phòng, ban trong Trường. 

Tại buổi khai mạc, PGS.TS Dương Anh Đức, Hiệu trưởng Nhà trường, đã trình bày các nét tổng quan của chiến lược Trường ĐH CNTT trong giai đoạn mới và gợi mở với các đại biểu rằng các ý tưởng và giải pháp đưa ra tại hội thảo sẽ đóng vai trò quan trọng đối với định hướng phát triển của Nhà trường trong giai đoạn 2011-2015 và tầm nhìn đến năm 2020. Đồng thời Hiệu trưởng cũng đã yêu cầu các đại biểu sau khi đóng góp cho việc xây dựng kế hoạch chiến lược phải quyết tâm cùng nhau thực hiện và hoàn thành chiến lược đã đề ra.
Tại các phiên thảo luận, Hội thảo đã ghi nhận nhiều ý kiến của các đại biểu đóng góp cho Chiến lược Trường. Trong đó nổi bật là các ý kiến xoay quanh định hướng xây dựng ĐH CNTT trở thành đại học đơn ngành nhưng đa lĩnh vực, đại học định hướng nghiên cứu trong vòng 10 năm tới.
Các kết quả của hội thảo sẽ tiếp tục được triển khai trong các tuần tiếp theo để có thể hoàn chỉnh bản chiến lược phát triển của Nhà trường.

htcantho3

htcantho2