Skip to content

Hội thi giải pháp ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo (AI) trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh năm 2022

Thực hiện Kế hoạch của UBND thành phố về triển khai “Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và sản phẩm Công nghệ thông tin - Truyền thông giai đoạn 2020-2030 năm 2021-2022. Ngày 8-8-2022, đồng chí Lâm Đình Thắng - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố đã ký ban hành Kế hoạch tổ chức “Hội thi giải pháp ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo (AI) trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh năm 2022” (sau đây gọi tắt là Hội thi AI).

Hội thi do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp cùng Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh (ĐHỌG - HCM), Sở Khoa học và Công nghệ (Sở KHCN), Hội Tin học thành phố (MCA), Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh; Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) tổ chức.

Nhằm thúc đẩy và phát triển học tập tin học, trong đó chú trọng học tập về trí tuệ nhân tạo, ứng dụng vào chương trình xây dựng TP. Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh, khuyến khích các cá nhân, nhóm nghiên cứu trong nước và quốc tế để xuất và cải tiến các giải pháp tiên tiến ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo nhằm giải quyết các bài toán quan trọng phục vụ cuộc sống.

Tuyên truyền rộng rãi, lan tỏa sự sáng tạo của giải pháp khoa học - công nghệ mới ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo.

Thu hút sự quan tâm của các cá nhân, các nhóm nghiên cứu trong và ngoài nước về việc giải quyết các bài toán thiết thực xuất phát từ thực tiễn tại TP. Hồ Chí Minh, từ đó có thể ứng dụng rộng rãi trong cả nước, hướng đến khu vực và quốc tế.

Đối tượng dự thi là các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân người Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài đang sinh sống, học tập, làm việc tại TP. Hồ Chí Minh đều có thể đăng ký tham gia dự thi.

Thí sinh đăng ký cá nhân hoặc theo đội (mỗi đội dự thi không quả 5 thành viên).

Các nhóm dự thi:

Nhóm 1: Cuộc thi Thử thách Trí tuệ Nhân tạo (AI-Challenge) chủ đề Truy vấn sự kiện từ dữ liệu thị giác (Event Retrieval from Visual Data).

Nhóm 2: Sản phẩm ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo (AI Solution): các giải pháp, sản phẩm ứng dụng công nghệ Trí tuệ Nhân tạo (AI) trong sản xuất, kinh doanh, giao thông, tài chính, y tế, giáo dục, du lịch, nông nghiệp và phục vụ cộng đồng xã hội.

Hình thức đăng ký

Các cá nhân, tập thể đăng ký dự thi ở nhóm 1 đăng ký thông tin tham dự thông qua cổng thông tin điện tử https://aichallenge.hochiminhcity.gov.vn/

Các cá nhân, tập thể đăng ký dự thi ở nhóm 2 gửi hồ sơ đăng ký dự thi (gồm phiếu đăng ký dự thi (theo mẫu), thuyết minh giải pháp, sản phẩm...) về cho Ban tổ chức Hội thi.

Thời gian phát động hội thi: dự kiến từ ngày 15-8-2022

Tổ chức tổng kết trao giải: dự kiến từ ngày 14 đến 15-10-2022, tuy nhiên tùy theo tình hình thực tế ban tổ chức sẽ có thay đổi và thông báo sau.

Thời gian triển khai các nội dung của nhóm 1:

Vòng sơ tuyển diễn ra từ ngày phát động đến 30-8-2022, tổ chức tập huấn cho thí sinh tham gia hội thi dự kiến tháng 9-2022.

Công bố chủ đề, yêu cầu của vòng sơ loại hội thi, theo dự kiến ngày 1-9-2022. Vòng sơ loại diễn ra từ ngày 1-9-2022 đến ngày 20-9-2022.

Công bố kết quả vòng sơ loại ngày 25-9-2022. Vòng chung kết diễn ra từ 1-10-2022 đến 14-10-2022.

Thời gian triển khai các hoạt động của nhóm 2:

Thời gian tiếp nhận hồ sơ, sản phẩm, giải pháp: từ ngày phát động đến ngày 5-9-2022. Vòng bán kết và vòng bình chọn sản phẩm trực tuyến diễn ra từ ngày 13-9 đến 25-9-2022.

Nguồn: https://www.xaydungdang.org.vn/van-hoa-xa-hoi/ban-hanh-ke-hoach-to-chuc-...

Tập tin đính kèm: