Skip to content

HOTTLINE PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC VÀ VĂN PHÒNG CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐẶC BIỆT

Hiện nay hotline của Văn phòng nhận rất nhiều cuộc gọi của sinh viên đại trà về việc ĐKHP, thắc mắc danh sách thi…Điều này làm cho phụ huynh của sinh viên các chương trình đặc biệt có lúc không liên hệ được với Văn phòng cũng như nhiều công tác khác đảm bảo chất lượng phục vụ khác.

Thêm vào đó, sinh viên chúng ta lưu ý gọi trong giờ hành chính, các vấn đề nào đã liên hệ qua mail thì chờ mail xử lý. Việc gọi điện thoại như vậy chỉ khiến các Cô Chuyên viên mất thời gian nghe điện thoại chứ không giúp các bạn được giải quyết vấn đề tốt hơn.

Những bạn sinh viên thuộc chương trình đặc biệt có vấn đề cấp bách có thể gọi cho hotline của Văn phòng. Sinh viên Đại trà thì gọi cho hotline Phòng ĐTĐH (0387.489.450). Nếu email gửi 3 ngày chưa thấy rep thì bạn có quyền reply lại email đó nhờ xử lý.

Trong thi, nếu xảy ra sự cố, không gọi được hotline thì bạn nhắn tin là được, không cố gọi thêm cho hotline của đơn vị khác. Liên hệ đúng kênh mới giải quyết được vấn đề. Sinh viên chương trình đại trà lưu ý, Văn phòng các chương trình đặc biệt  không xử lý đăng ký học phần hay danh sách thi cho các bạn sinh viên đại trà được.

Mọi thông tin chi tiết xem tại: https://www.facebook.com/hcmuit.oep

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin