Skip to content

Hướng dẫn cài đặt và thi Ánh sáng soi đường 2021

Nhằm mục đích hỗ trợ thí sinh tham tham Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “ Ánh sáng soi đường năm 2021”, Hội sinh viên Việt Nam vừa có bài hướng dẫn tham gia dự thi.

Để tham gia dự thi, thí sinh cần thực hiện đầy đủ các bước sau:

Bước 1 cài đặt app: App dành cho Android: https://play.google.com/store/apps/details…; App dành cho IOS: https://apps.apple.com/.../thanh-ni%C3%AAn.../id1535733802

Bước 2: Tiến hành đăng ký thông tin cá nhân tại mục cài đặt

Bước 3: Tiến hành đăng nhập tài khoản và cập nhật thông tin cá nhân

Bước 4: Lựa chọn mục học tập, thi trực tuyến  Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “ Ánh sáng soi đường năm 2021” và tiến hành dự thi.

Mọi thông tin chi tiết về cuộc thi xem tại: https://www.facebook.com/tuoitre.uit

Hạ bằng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin