Skip to content

Hướng dẫn cho sinh viên môn Đồ án Chuẩn bị Tốt nghiệp

Khoa Khoa học và Kỹ thuật Thông tin thông báo đến sinh viên lớp 4 lớp Đồ án Chuẩn bị Tốt nghiệp IE206.M11, IE206.M12, IE206.M11.CNCL và IE206.M12.CNCL về việc môn Đồ án Chuẩn bị Tốt nghiệp sẽ được tiến hành như sau:

Đầu tiên, sinh viên đăng ký  Đồ án Chuẩn bị Tốt nghiệp với một giảng viên của Khoa. Sinh viên vui lòng chọn 01 Thầy Cô để được hướng dẫn thực hiện đồ án. 

  • Khuyến khích những sinh viên có dự định làm Khóa luận Tốt nghiệp có hướng nghiên cứu/ứng dụng của Thầy Cô X thì nên chọn Thầy Cô X.

  • Đối với những sinh viên có dự định học các môn chuyên đề thay thế, sinh viên chọn những Thầy Cô có hướng phù hợp với mình hoặc những Thầy Cô có dạy những môn chuyên đề tốt nghiệp.

  • Sinh viên tham khảo các hướng nghiên cứu/ứng dụng của các Thầy Cô: https://bom.to/5VXGVp

  • Link đăng ký: https://forms.gle/Vi2j2NK8SUK29RDn7. Lưu ý: trong trường hợp sinh viên đăng ký nhiều lần Khoa sẽ lấy lần cuối cùng.

Sau đó, danh sách sinh viên đăng ký sẽ được chuyển đến với Thầy Cô mà sinh viên mong muốn được hướng dẫn. Thầy cô hướng dẫn sẽ trực tiếp giám sát và đánh giá các sinh viên đã đăng ký.

Hạn đăng ký: 23h59', ngày 19/9/2020.

Mọi thông tin chi tiết xem tại: https://bom.to/uKLCDU

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin