Skip to content

HƯỚNG DẪN ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG LUYỆN TẬP LỚP TÂN BINH.

Nằm trong các hoạt động của chương trình UIT ALGO BOOTCAMP, vừa qua, bộ môn AI đã đăng tải bài viết hướng dẫn đăng nhập vào hệ thống luyện tập dành cho lớp tân binh.

Theo đó, sinh viên thực hiện các bước như sau:

- Bước 1: Vào trang wecode: https://khmt.uit.edu.vn/wecode/algobootcamp/lops/1

- Bước 2: Với SV UIT, đăng nhập bằng tài khoản chứng thực của Trường. Ngược lại nếu là sinh viên ngoài trường thì đăng ký tài khoản mới.

- Bước 3: Chọn Enroll 

Các bài tập luyện tập sẽ bắt đầu được post lên từ 01/05/2021,hy vọng sinh viên đã đăng kí sẽ tham gia luyện tập đầy đủ.

Mọi thông tin chi tiết xem tại: https://www.facebook.com/uit.cs.machine.learning/

 

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin