Skip to content

HƯỚNG DẪN - QUY TRÌNH XÉT MIỄN, XÉT CHUẨN ĐẦU RA NGOẠI NGỮ

Vừa qua, Văn phòng các chương trình Đào tạo Đặc biệt gửi đến sinh viên hướng dẫn về việc xét miễn, xét chuẩn đầu ra ngoại ngữ.

Theo thông báo quy trình này bao gồm 5 bước:

Bước 1: Sinh viên chụp ảnh/scan màu chứng chỉ sao cho rõ nét.

Bước 2: Upload file ảnh/scan chứng chỉ của mình lên daa >> SV >> Mục chứng chỉ.

Bước 3: Sinh viên  chờ Văn phòng Đặc biệt kiểm tra và xác minh chứng chỉ. 

Bước 4: Sinh viên chủ động truy cập vào hệ thống để kiểm tra chứng chỉ đã chuyển sang trạng thái "Hợp lệ" hoặc "Không hợp lệ". Với trạng thái "không hợp lệ", sinh viên vào kiểm tra lý do.

Bước 5: Đối với trường hợp xét miễn văn phòng sẽ chủ động cập nhật điểm miễn theo chứng chỉ mà sinh viên đã nộp.

Mọi thông tin về quy trình xét miễn, xét chuẩn đầu ra ngoại ngữ xem tại: https://bitly.com.vn/3bl4sa

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông, trường Đại học Công nghệ Thông tin