Skip to content

Hướng dẫn và thời hạn làm thủ tục nhập học đối với SV trúng tuyển diện Xét tuyển Kết quả thi Tốt nghiệp THPT năm 2021, Xét tuyển dựa trên Kết quả học tập THPT

Trường Đại học Công nghệ Thông tin thông báo Hướng dẫn và thời hạn làm thủ tục nhập học đối với SV trúng tuyển diện Xét tuyển Kết quả thi Tốt nghiệp THPT năm 2021, Xét tuyển dựa trên Kết quả học tập THPT.

Theo đó, sinh viên cần lưu ý các bước sau đây:

  • Bước 1: Thí sinh xác nhận nhập học, trước 17h ngày 26/9/2021
  • Bước 2: Nộp học phí, các khoản thu hộ,  trước 17h ngày 26/9/2021
  • Bước 3: Tạo hồ sơ sinh viên trực tuyến,  trước 17h ngày 26/9/2021
  • Bước 4: Nộp hồ sơ sinh viên, từ ngày 4/10/2021 đến ngày 15/10/2021
  • Bước 5: Kiểm tra tiếng anh đầu vào, ngày 29/9/2021 và sáng ngày 30/9/2021

Lưu ý, thí sinh thực hiện đúng theo hướng dẫn và thời hạn ghi trên Giấy báo nhập học.

Mọi thông tin chi tiết xem tại: https://www.facebook.com/TuyenSinh.UIT

 

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin