Skip to content

Kế hoạch Tổ chức ngày Quốc tế Thiếu nhi 16

Kính gửi quý Thầy/Cô,

Thực hiện Kế hoạch 06/KH-CĐCNTT ngày 16/5/2023 về việc Tổ chức ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 (chi tiết kế hoạch kèm theo).

Thời gian tổ chức: 08h00-11h30 ngày 01/6/2023.

Địa điểm: E1.2 và khuôn viên sân UIT.

Kính đề nghị quý Thầy/Cô đăng ký cho các bé tham gia theo mẫu danh sách đính kèm về cho Chủ tịch Công đoàn bộ phận. Chủ tịch các Công đoàn bộ phận tổng hợp và gửi về cho Công đoàn Trường qua email: congdoan@uit.edu.vn trước 16h00 ngày 24/5/2023.

File đính kèm: 

PDF icon 06_kh_cdcntt_ngay_16052023_ke_hoach_quoc_te_thieu_nhi.pdf

Tập tin dang_ki_tham_gia_quoc_te_thieu_nhi_01_06.xlsx

Mọi thông tin chi tiết xem tại: https://congdoan.uit.edu.vn/ke-hoach-chuc-ngay-quoc-te-thieu-nhi-16-0

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin