Skip to content

Kế hoạch đăng ký các môn Đồ án chuyên ngành và Đồ án Lập trình ứng dụng mạng trong HK2 năm học 2021-2022 khoa Mạng máy tính và Truyền thông

Khoa Mạng máy tính và Truyền thông thông báo về Kế hoạch đăng ký môn Đồ án chuyên ngành và Đồ án Lập trình ứng dụng mạng trong HK2 năm học 2021-2022 như sau:

  • Sinh viên đã đăng ký học phần môn “Đồ án chuyên ngành” và “Đồ án Lập trình ứng dụng mạng” chủ động liên hệ với giảng viên hướng dẫn, sau khi được giảng viên đồng ý sinh viên sẽ đăng ký theo thông báo của văn phòng Khoa.

  • Thời gian đăng ký: Từ 14/3/2022-19/3/2022 (Khoa sẽ thông báo sau).

  • Sau khi sinh viên đăng ký, văn phòng Khoa sẽ tổng hợp và gửi cho giảng viên hướng dẫn xác nhận thông tin. Nếu giảng viên không đồng ý, văn phòng Khoa sẽ hủy kết quả đăng ký của sinh viên.

Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ văn phòng Khoa, Phòng E8.2, Tòa nhà E. Điện thoại: 028.37251993 – ext:122 hoặc cô Nhung theo email nhungpt@uit.edu.vn

Mọi thông tin chi tiết xem tại: https://nc.uit.edu.vn/giao-vu/thong-bao-hoc-vu/ke-hoach-dang-ky-cac-mon-do-an-trong-hk2-nam-hoc-2021-2022.html

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin