Skip to content

Kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 3 tháng 9 năm 2021(nộp hồ sơ online)

Phòng Đào tạo Đại học thông báo sinh viên về kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 3 tháng 9 năm 2021 (nộp hồ sơ online). Theo đó sinh viên lưu ý các mốc thời gian sau:

  • Từ ngày 20/9/2021 - 29/9/2021: Sinh viên đăng ký xét Tốt nghiệp tại https://forms.gle/xdnqJ5ZNNX3kZauc6

  • Ngày 30/9/2021: Phòng Đào tạo Đại học tổng hợp danh sách sinh viên xét Tốt nghiệp

  • Từ ngày 7/10/2021-14/10/2021: Hội đồng xét tốt nghiệp, công bố danh sách công nhận tốt nghiệp

  • Ngày 18/10/2021: Ban hành QĐ công nhận Tốt nghiệp đợt 03 năm 2021

Sinh viên xem chi tiết kế hoạch tại: ke_hoach_xet_tot_nghiep_DOT 3 2021.doc

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin