Skip to content

Kết quả điểm rèn luyện sinh viên HK1 dự kiến

Phòng Công tác Sinh viên trường Đại học Công nghệ Thông tin công bố kết quả điểm rèn luyện sinh viên học kỳ 1 2020-2021 dự kiến. Đây là kết quả của các bạn sinh viên sau một kỳ nỗ lực, chăm chỉ đi học, tham gia các hoạt động ngoại khóa do trường, khoa tổ chức. 

Sinh viên xem kết quả điểm rèn luyện tại: https://student.uit.edu.vn/sinhvien/tracuu/drl

Lưu ý: Sinh viên kiểm tra kết quả đến ngày 14.4.2021

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin