Skip to content

KẾT QUẢ HỌC BỔNG UIT GLOBAL ĐỢT 1 NĂM 2021

Học bổng UIT Global của trường Đại học Công nghệ Thông tin nhằm khuyến khích sinh viên rèn luyện, nâng cao năng lực ngoại ngữ. 
Chúc mừng các bạn sinh viên đã nhận học bổng: 

Lê Hoàng Ân - 17520208: 15.000.000VNĐ

Vũ Minh Khôi - 20510596: 7.000.000VNĐ

Nguyễn Công Danh - 16520178: 15.000.000VNĐ

Nguyễn Hữu Quyền - 18521321: 5.000.000 VNĐ

Thông tin và hình thức nộp học bổng UIT Global xem tại: https://ctsv.uit.edu.vn/bai-viet/hoc-bong-uit-global

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin