Skip to content

Kết quả học bổng UIT Global đợt tháng 6 năm 2021

.Tiếp tục hoạt động khuyến khích sinh viên rèn luyện, nâng cao năng lực ngoại ngữ; Trường Đại học Công nghệ Thông tin thông báo kết quả học bổng UIT Global đợt 6 năm 2021.
Theo đó, học bổng UIT Global đợt tháng 6 năm 2020 có 12 sinh viên được nhận học bổng. Cụ thể:
- Trịnh Minh Tân - 16521082: Đạt IELTS 6.0 suất 5 triệu đồng
- Trần Anh Tuấn - 16521386: Đạt IELTS 7 suất 7 triệu đồng
- Đặng Hòang Hà -20520992: Đạt IELTS 5.5 suất 5 triệu đồng
- Nguyễn Minh Huy -1952 0109: Đạt IELTS 6.0 suất 5 triệu đồng 
- Nguyễn Minh Hiếu - 16520399: Đạt IELTS 6.0 suất 5 triệu đồng
- Nguyễn Quốc Nam Sang  - 17520976: Đạt IELTS 7.5 suất 15 triệu đồng
- Phạm Vĩnh Hưng - 17520549: Đạt IELTS 5.5 suất 5 triệu đồng
- Phạm Thăng Long - 18521051: Đạt IELTS 6.5 suất 7 triệu đồng
- Trướng Thúc Khánh - 17520621: Đạt IELTS 7.5 suất 15 triệu đồng
- Nguyễn Ngọc Như - 16520895: Đạt IELTS 6.0 suất 5 triệu đồng
- Trần Trọng Nghĩa - 17520802: Đạt IELTS 6.0 suất 5 triệu đồng
- Lê Thanh Phúc Hiếu - 17520474: Đạt IELTS 7.0 suất 7 triệu đồng.


Thông tin chi tiết về kết quả xem tại: https://www.facebook.com/UIT.Fanpage/

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin