Skip to content

KẾT QUẢ MINIGAME: BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Khoa Công nghệ Phần mềm trường Đại học Công nghệ Thông tin tổ chức minigame với chủ đề "Bảo vệ môi trường". Đây là trò chơi nhỏ nhằm lan tỏa thông điệp về lối sống xanh cũng như ý thức về vấn đề môi trường.

Minigame kết thúc, xin chúc mừng Đinh Quang Hoàng thuộc ngành Kỹ thuật Phần mềm đã giành chiến thắng với con số may mắn, số 11

Thông tin chi tiết: http://se.uit.edu.vn/

 

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin