Skip to content

Khảo sát định hướng chuyên ngành sinh viên hệ đào tạo từ xa

Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin  xin gửi đến các anh chị Sinh viên khóa học năm 2021 gồm các lớp CN1.K2021.1; CN2.K2021.1; HC.K2021.1 bản khảo sát định hướng chuyên ngành.

Kính mong các anh chị sinh viên đánh giá. Thời gian kết thúc khảo sát là ngày 10-12-2021

Sinh viên vào Link tham gia khảo sát : https://docs.google.com/forms/d/1Iw7qaBI-_eTj-J-HKVbyIEjoRZPpl9ZsHmsIte20A5c/edit#settings

Mọi thông tin chi tiết xem tại: https://www.citd.vn/khao-sat-dinh-huong-chuyen-nganh/

 

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin