Skip to content

Khảo sát sinh viên về hoạt động thể dục thể thao

Nhằm nắm bắt nhu cầu của sinh viên về các hoạt động thể dục thể thao, đồng thời làm căn cứ kế hoạch tổ chức các hoạt động thể dục thể thao năm 2023.

Mến gửi các bạn link khảo sát: https://link.uit.edu.vn/Khao-sat-TDTT

Thời gian khảo sát từ ngày thông báo đến hết ngày 30/11/2022.

Thông tin chi tiết: https://www.facebook.com/UIT.Fanpage/posts/pfbid0T3RySBsipkvgrrKBWcw2jo6kZCTWpyUYia1hwqHPE8tnYMTmKvhc1XEVNtVMsd2Al

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin