Skip to content

KHOA CNPM ĐỒNG HÀNH CÙNG THỦ LĨNH SINH VIÊN 2021

Thủ lĩnh Sinh viên 2021 do trường Đại học Công nghệ sinh viên tổ chức. Tại cuộc thi, khoa Công nghệ Phần mềm sẽ hoàn trả toàn bộ lệ phí thi các vòng Rung chuông vàng đã tham gia cho tất cả sinh viên năm 1 của Mềm Bự xuất sắc bước vào Vòng 2 - TLSV 2021.

Vòng 1 vẫn đang diễn ra. Nhanh tay đăng ký để trở thành Thủ lĩnh Sinh viên UIT 2021 : http://bit.ly/TLSV_VongSoTuyen

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin