Skip to content

Khoa Công nghệ Phần mềm | Mở đơn đăng ký sinh viên 5 Tốt cấp khoa

Chào các bạn sinh viên tài năng và nhiệt huyết trong khoa Công nghệ Phần mềm!

Liên chi Hội Sinh viên khoa Công nghệ Phần mềm xin thông báo chính thức mở Đơn đăng ký xét chọn danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" dành cho sinh viên khoa Công nghệ Phần mềm.

     Đối tượng áp dụng xét duyệt: Sinh viên hệ Chính quy của Khoa Công nghệ Phần mềm các khóa 2019, 2020, 2021, 2022.

      Link đăng ký: https://forms.gle/Sn2G9A21kUbRGJXg8

     Thời gian hoàn thành đơn đăng ký: Từ ngày 18/09/2023 đến hết ngày 02/10/2023

     Các hoạt động được áp dụng trong thời gian: Từ ngày 05/09/2022 đến ngày 20/08/2023

   Thông tin về các tiêu chuẩn để xét duyệt Sinh viên 5 tốt cấp khoa: https://bit.ly/tieuchuan-CNPM

          Mục lục các hoạt động năm học 2022 - 2023: http://bit.ly/HoatDong2022-2023

Danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" không chỉ là một danh hiệu cao quý của sinh viên Việt Nam, mà còn là minh chứng cho sự nỗ lực, cố gắng của bản thân mỗi sinh viên trong quá trình rèn luyện mình ở 5 tiêu chí: 

 Học tập tốt - Đạo đức tốt  - Tình nguyện tốt  - Hội nhập tốt  - Thể lực tốt

Thông tin chi tiết: https://www.facebook.com/CNPM.Fanpage/posts/pfbid051J2GoAhmrgstpd3mSL7EPk4JBNwbfnNwygJ7iZs4dUV9uGC5MPuUjJABKHSYLC8l

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin