Skip to content

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo danh sách phản biện Khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm học 2022 - 2023

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo danh sách phản biện khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm học 2022  - 2023

1. Danh sách phản biện đề tài KLTN đợt 1 năm học 2022 - 2023 CLC

2. Danh sách phản biện đề tài KLTN đợt 1 năm học 2022 - 2023 CQĐT

Đề nghị các bạn sinh viên trong danh sách liên hệ và gửi báo cáo gấp cho Giảng viên phản biện.

 Thời hạn Giảng viên Phản biện nộp phiếu Nhận xét trước ngày 10/02/2023.

 Lịch bảo vệ KLTN đợt 1 năm học 2022 - 2023 dự kiến: 15/02/2023.

Mọi thông tin chi tiết xem tại: https://se.uit.edu.vn/vi/tin-tuc/thong-bao-hoc-vu/1481-danh--sách-phản-biện-khóa-luận-tốt-nghiệp-đợt-1-năm-học-2022-2023.html

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin