Skip to content

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo lịch nộp báo cáo thực tập doanh nghiệp học kỳ 2 năm học 2022 - 2023 

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo Lớp thực tập doanh nghiệp SE501.N21.PMCL và SE501.N21 nộp file báo cáo và file scan phiếu đánh giá của doanh nghiệp đã có điểm đánh giá cùng dấu của doanh nghiệp theo mẫu tham khảo trong thư mục Biểu mẫu Thực tập doanh nghiệp rồi cập nhật thông tin thực tập tốt nghiệp vào link sau trước ngày 04/07/2023 :

Qui định tên file báo cáo thực tập doanh nghiệp như sau: TTDN_MSSV_Họ Tên Sinh Viên_Tên Lớp

Tên file scan phiếu đánh giá doanh nghiệp đã có điểm đánh giá và đóng dấu công ty như sau: PDG_MSSV_Họ tên sinh viên_Tên lớp

Nộp báo cáo và phiếu đánh giá TTDN học kỳ 2 năm học 2022 - 2023.

Sau đó cập nhật thông tin thực tập doanh nghiệp (nội dung thực tập, nơi thực tập, điểm đánh giá của doanh nghiệp) vào các file sau:

1. Lớp SE501.N21

2. Lớp SE501.N21.PMCL

Đồng thời sinh viên nộp báo cáo và phiếu đánh giá tốt nghiệp của doanh nghiệp bản giấy, ký tên danh sách thực tập doanh nghiệp tại văn phòng khoa Công nghệ Phần mềm (phòng E7.2, Trường Đại học Công nghệ Thông tin) trong giờ hành chính (sáng 8h00 - 11h00; chiều 13h30 - 16h30) ngày 04/07/2023.

Các bạn lưu ý trước khi nộp báo cáo thực tập doanh nghiệp và báo cáo trước Hội đồng chấm báo cáo thực tập phải liên hệ giảng viên hỗ trợ trước để báo cáo được tốt hơn.

Ngày báo cáo dự kiến: 17-22/07/2023.

Mọi thông tin chi tiết xem tại: http://se.uit.edu.vn/vi/tin-tuc/thong-bao-hoc-vu/1516-lịch-nộp-báo-cáo-thực-tập-doanh-nghiệp-học-kỳ-2-năm-học-2022-2023.html

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin