Skip to content

Khoa Công nghệ Phần mềm tìm trợ giảng thực hành môn Lập trình Hướng đối tượng

Vừa qua Khoa Công nghệ phần mềm ra thông báo về việc tuyển sinh viên làm Trợ giảng thực hành (TGTH) cho môn học Lập trình hướng đối tượng.

Theo thông báo này Khoa cần tìm một trợ giảng với các yêu cầu sau:

- Sinh viên năm cuối của khoa Công nghệ phần mềm (năm 3,4).

- Điểm trung bình chung từ 8.0 trở lên.

- Điểm học tập môn Lập trình hướng đối tượng từ loại Giỏi trở lên.

- Tích cực, chủ động, có trách nhiệm trong công việc. Yêu thích các hoạt động về giảng dạy, chia sẻ kiến thức, hỗ trợ học tập.

Trợ giảng môn học phải đảm bảo các nghĩa vụ và trách nhiệm sau:

- Tham gia giảng dạy thực hành theo đề cương môn học, tham gia giảng dạy đủ số tiết học theo thời khóa biểu được phân công, báo nghỉ báo bù theo quy định.

- Tham gia chấm thi, coi thi thực hành.

- Phối hợp và hỗ trợ giảng viên lý thuyết đánh giá quá trình học tập của sinh viên, hướng dẫn giải bài tập và các hoạt động học tập khác.

Tham gia trợ giảng thực hành, sinh viên sẽ được đảm bảo các quyền lợi sau: 

- Sinh viên được rèn luyện kỹ năng sư phạm, học hỏi tri thức thông qua việc truyền đạt, thao giảng.

- Sinh viên được cấp chứng nhận tham gia hoạt động trợ giảng.

- Sinh viên được hỗ trợ tài chính, tính trên số tiết trợ giảng.

Sinh viên đăng ký tham gia trợ giảng từ ngày ra thông báo đến hết ngày 24/01/2021 tại: https://forms.gle/tfA4KK8wgjgYEzHK8, Kết quả sẽ được thông báo qua email của sinh viên. Sinh viên bắt đầu công việc trợ giảng từ Học kì 2 năm học 2020 - 2021.

Mọi chi tiết xem tại: https://www.facebook.com/CNPM.Fanpage

 

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin