Skip to content
  • Tiếng Việt
  • English

Khoa Khoa học Máy tính thông báo báo cáo đề cương khóa luận tốt nghiệp học kỳ 1, năm học 2023 - 2024

Sinh viên thực hiện bảo vệ đề cương Khóa luận Tốt nghiệp HK1, NH 2023-2024 vào lúc 8g20, thứ Sáu ngày 22/09/2023.

Thời gian bắt đầu hội đồng: 8g20, thứ Sáu, ngày 22/09/2023.

Địa điểm: Phòng E6.3.

Thời gian tối đa cho 1 đề tài là 10 phút: 5 phút SV báo cáo (từ 5-7 slide báo cáo) + 5 phút hội đồng góp ý.

Sinh viên xem danh sách báo cáo đề cương KLTN HK1, 2023-2024 ở file đính kèm.

Lưu ý: Đối với các trường hợp không đủ điều kiện, sinh viên vui lòng liên hệ GVHD hoặc Văn phòng khoa (E6.2) để được hướng dẫn xử lý.

File đính kèm: Danh-sach-SV-bao-cao-de-cuong-KLTN-_HK1_2023-2024_TBSV

Thông tin chi tiết: https://fce.uit.edu.vn/thong-bao-bao-cao-de-cuong-khoa-luan-tot-nghiep-hoc-ky-1-nam-hoc-2023-2024/

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin