Skip to content

Khoa Khoa học Máy tính thông báo nhận chứng Chứng chỉ Giáo dục Quốc Phòng đợt 2 năm 2023 

Khoa Khoa học máy tính thông báo sinh viên  nhận chứng chỉ quốc phòng tại văn phòng khoa (phòng E5.2) vào các ngày 29-31/05/2023 trong thời gian như sau:

+ Sáng từ 9h00 – 11h00

+ Chiều từ 13h30 – 14h45

Lưu ý: Sinh viên xuất trình thẻ sinh viên trước khi nhận chứng chỉ.

DS-GDQP-KHOA-2022

Mọi thông tin chi tiết xem tại: https://cs.uit.edu.vn/thong-bao-nhan-chung-chi-giao-duc-quoc-phong-dot-2-nam-2023/

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin