Skip to content

Khoa Khoa học Máy tính thông báo xét kinh phí hỗ trợ và khen thưởng nghiên cứu khoa học sinh viên đợt tháng 6 năm 2023

Khoa Khoa học máy tính thông báo những sinh viên có công bố khoa học đăng ký hồ sơ xét hỗ trợ theo quy định số 547/QĐ-ĐHCNTT (file đính kèm) từ nay cho đến hết ngày 20/06/2023.

Form đăng ký: https://forms.gle/xJMzoF151facKuSPA

SV, HVCH, NCS điền thông tin bài báo khoa học vào form đăng ký và forward Response Receipt về về email của GVHD, các SV trong nhóm, VP Khoa (uyenptt@uit.edu.vn) , Phòng CTSV (ctsv@uit.edu.vn), Phòng ĐTĐH (phongdaotaodh@uit.edu.vn), Phòng ĐTSĐH&KHCN (qlkhcn@uit.edu.vn), VPĐB (vpdb@uit.edu.vn) (nếu là SV các chương trình Chất lượng cao, Tài năng, Tiên tiến). Đây được xem như là đơn điện tử để các đơn vị liên quan xử lý kết quả về.

File đính kèm:

547-QD-DHCNTT-01-06-2023

Mọi thông tin chi tiết xem tại: https://cs.uit.edu.vn/thong-bao-xet-kinh-phi-ho-tro-va-khen-thuong-nghien-cuu-khoa-hoc-sinh-vien-dot-thang-6-nam-2023/

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin