Skip to content
  • Tiếng Việt
  • English

Khoa Khoa học máy tính

GIỚI THIỆU KHOA KHOA HỌC MÁY TÍNH

Khoa Khoa học máy tính là một trong năm khoa của trường Đại học Công nghệ Thông tin. Khoa Khoa học máy tính được hình thành trên cơ sở bộ môn Khoa học máy tính của Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin thuộc Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. Trên cơ sở đó, với quá trình hoạt động trên 9 năm, khoa Khoa học máy tính đã có các thành quả trong các mặt đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

Khoa có đội ngũ giáo sư đầu ngành Khoa học máy tính, các phó giáo sư, tiến sĩ chuyên ngành Khoa học máy tính tốt nghiệp nước ngoài hoặc công tác, làm việc trong môi trường quốc tế.

Chương trình đào tạo tại khoa bao gồm đầy đủ các cấp độ từ cử nhân cho đến tiến sĩ ngành Khoa học Máy tính, với các hướng ngành theo hướng nghiên cứu và triển khai ứng dụng ở các bộ môn.

Các bộ môn của khoa Khoa học Máy tính bao gồm:

 

     - Bộ môn Tính toán mềm.

     - Bộ môn Máy học và Công nghệ Tri thức.

     - Bộ môn Đồ họa và Xử lý ảnh.

     - Bộ môn Xử lý Ngôn ngữ Tự nhiên.


Để hỗ trợ cho việc đào tạo và nghiên cứu, các hoạt động trao đổi và hợp tác trong và ngoài nước cũng được tập trung triển khai ở khoa. Trong năm qua, khoa đã tham gia vào nhiều hoạt động với các trường Đại học, tập đoàn lớn về Công nghệ Thông tin và Truyền thông trên thế giới.